Cart

Търговска гаранция и предявяване на рекламации

Търговската гаранция е в сила 30 /тридесет/ дни от датата на закупуване на стоката и е валидна само за територията на Република България.

На основание БДC-515-88-М12, гаранционният срок на обувните изделия е 30 дни.

Гаранцията покрива единствено следните производствени дефекти:

  • Сцепване на кожата-лицевия материал/саята
  • Разцепване и пречупване на ходилото
  • Скъсан шеф
  • Повредени ципове
  • Разлепване на части от обувката

 

Гаранцията отпада при следните случаи:

  • Неправилна експлоатация и лошо съхранение на продукта
  • Изтрити и/или паднали капачки на токовете
  • Опит за отстраняване на дафект от купувача или от други неупълномощени лица
  • При опит за умишлено увреждане на продукта
  • Пропускане на вода за обувки, които нямат указание, че са водонепропускливи

Адрес за приемане на рекламации:

гр. София 1000, бул. „Проф. Фритьоф Нансен“ № 31, тел. 0893 45 67 62 – ЛОКАЦИЯ МАГАЗИН KLOG

КЛИЕНТЪТ подава писмено заявка за рекламация, изпращайки стоката заедно с официален документ за покупка – касов бон или фактура, и коректно попълнен и подписан формуляр за рекламация.

Продуктът за рекламация трябва да се почисти и изпрати и по възможност в оригинална опаковка.

Указания за поддръжка на вашите обувки: